بوتاکس

بوتاکس ترکیبی ساخته‌شده از سمی به‌نام بوتولینوم است.تزریق…