مزو صورت

مزو فرآورده یا دارویی است که ترکیبی غلیظ تر از مزو دارد. و با اسید هیالورونیکی که دارید همچون ژل ها ولی نه به اندازه آنها، غلیظ است بوده و در نواحی مختلف صورت تزریق می شود. این دارو به جهت بهبود وضعیت پوستی در نقاط مختلف صورت تزریق می شود.
* روشن کردن پوست
* سفت کردن پوست
* کلاژن سازی
* جوانسازی
* برطرف کردن لک ها